Vacatures

Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Facilitair Commissaris
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd Activiteitencommissie Jongste Jeugd
Lid activiteitencommissie jongste jeugd Activiteitencommissie Jongste Jeugd
Lid activiteitencommissie junioren Activiteitencommissie Junioren
Voorzitter activiteitencommissie junioren Activiteitencommissie Junioren
Voorzitter activiteitencommissie senioren Activiteitencommissie Senioren
Lid activiteitencommissie senioren Activiteitencommissie Senioren
Feestcommissie lid Feestcommissie
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur Jeugdbestuur
Lid jeugdbestuur Jeugdbestuur
Voorzitter normen & waarden commissie Normen & Waarden Commissie
Lid normen & waarden commissie Normen & Waarden Commissie
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris Financiële Administratie
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters Scheidsrechterscommissie
Barcommissie
Facilitair Commissaris
Technische Commissie
Jeugdlijn
Dames lijncoördinator Seniorenlijn
Trainers- & Coaches Coördinator
Trainers- & Coaches Coördinator
Sponsoring, Marketing & Communicatie
PR functionaris Public Relations
Voorzitter sponsorcommissie Sponsorcommissie
Onderhoud
Ondersteuning bestuurslid onderhoud
Lid onderhoudsploeg Onderhoudsploeg
Lid onderhoudsploeg Onderhoudsploeg