#

Vrijwilligers gezocht

1-10

Het was vandaag weer gezellig druk op de vereniging! Veel teams speelden thuis in het welkome zonnetje en we zagen dat zij door veel enthousiaste (groot)ouders, broers, zussen, vrienden en kennissen werden aangemoedigd.


Helaas zien we dat enthousiasme in mindere mate terug in het aantal vrijwilligers. Een vereniging, dat is een groep mensen die zich verenigt om samen iets te doen, in ons geval sporten. Voor de organisatie daarvan zijn zij samen verantwoordelijk, ieder lid even veel. Een vereniging is dus geen bedrijf, waar u betaalt voor een dienst die u afneemt.


Op dit moment dragen te weinig leden iets bij aan de vereniging, waardoor de taken die de leden horen te verdelen op een heel beperkt aantal schouders terechtkomt. Het bestaande groepje vrijwilligers spant zich continu in om de vereniging draaiende te houden. Dat is niet alleen erg druk en kwetsbaar in het geval iemand uitvalt, het zorgt ervoor dat het lastig is onze ambities te verwezenlijken: zowel in de sport als in de saamhorigheid van de vereniging. We hebben met elkaar iets moois in handen. Dat komt op deze manier te weinig van de grond. Zonde!


We zijn onderbezet bij de bar. De sponsorcommissie staat, evenals de sportiviteit & respect commissie, op een te laag pitje. We zouden veel meer willen met activiteiten. En het onderhoud is, zeker in deze energiecrisis, van ontzettend groot belang. Zo maar een aantal zaken waar we jullie hulp zeer goed kunnen gebruiken en helemaal niet veel tijd in beslag hoeven te nemen. 


HVS zijn we samen. We gaan daarom graag het gesprek aan over wat een ieder kan betekenen voor de vereniging. Misschien heb je zelf wel een goed idee! Mail ons via [email protected].


Pascal, Marcel, Maarten en Rebecca


 
1-10-2022 Algemeen