#

Teamindeling Jongste Jeugd en Junioren

10-6

Algemene informatie

Tijdens de ALV van 14 december 2023 is het TC Beleidsplan 2023-2025 gepresenteerd. Hierin staat o.a. de procedure beschreven die bij Hockeyvereniging Spijkenisse (hierna: HVS) gevolgd wordt m.b.t. het per seizoen komen tot de teamindelingen. Zo heeft iedere lijncoördinator in het afgelopen seizoen minimaal 2 keer aan de teambegeleiding een beoordeling gevraagd en heeft iedere lijncoördinator alle teams die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen meerdere keren gezien bij trainingen en wedstrijden. Tevens is er overleg geweest tussen de lijncoördinators onderling en tot slot is er binnen de Jongste Jeugd de mogelijkheid geboden om een voorkeur op te geven.


Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om homogene teams te maken en iedereen in het juiste team te plaatsen, realiseren wij ons ook dat er mogelijk teleurstellingen kunnen zijn.


Het is vanzelfsprekend dat er goed is nagedacht over de indelingen en dat de TC, trainers en coaches veel vrije tijd steken in HVS en daarmee ook in uw kind.


De teamindeling van de junioren jongens volgt zo spoedig mogelijk.


In maart 2022 heeft de KNHB de herijking hockeyaanbod tot 12 jaar gepresenteerd. Nadat er in de afgelopen seizoen veranderingen zijn doorgevoerd in de O8, O9 en O10, is in het seizoen 2024-2025 de O12 aan de beurt. Dit houdt in dat O12 teams in het komende seizoen aangemeld kunnen worden voor een 9 tegen 9 competitie. Wij hebben het besluit genomen dat de spelers die in het seizoen 2023-2024 in een O10 team waren ingedeeld, in het seizoen 2024-2025 in een O12 teams worden ingedeeld die aangemeld zal worden voor een 9 tegen 9 competitie. Concreet komt dit neer op de teams MO12-3, MO12-4, MO12-5 en MO12-6.


De selectie teams zijn uitsluitend de eerste teams vanaf de O14.


Daarnaast zijn de breedteteams gelijkmatig verdeeld waarbij tevens (zoveel mogelijk) rekening is gehouden met speelniveau en de sociale contacten.


De gepubliceerde teamindelingen hebben hiermee dan ook een definitief karakter. Binnen de Jongste Jeugd kan de teamindeling echter per periode wijzigen als gevolg van aanmelding van nieuwe leden. Hier wordt tijdig door de betreffende lijncoördinator over gecommuniceerd. 


Mocht u ondanks deze informatie vragen hebben over de indeling (waarbij over de sterkte c.q. zwakte van spelers niet gediscussieerd kan worden en er nooit inzage wordt gegeven in de beoordelingen (niet aan spelers en ook niet aan ouders), dan kunt u tot 23 juni een e-mail sturen aan de betreffende lijncoördinator. Alle e-mails zullen verzameld en binnen de TC besproken worden. Aansluitend volgt er uiterlijk op 30 juni een reactie, wederom per e-mail.


Technische Commissie 2024-2025

Puppyhockey & Hockeyschool

[email protected]

O8, O9 & O10

[email protected]

Meisjes O12 & O14

[email protected]

Meisjes O16 & O18

[email protected]

Jongens O12 t/m O18

[email protected]

 

De teamindeling

 

De teamindeling kunt u terug vinden door in te loggen op de persoonlijke pagina via de website. Ga vervolgens in het dashboard naar [CLUB] en kies uit het pull-down-menu [DOCUMENTEN]. Hier vinden u het mapje [TEAMINDELINGEN 2024-2025]. Kies hier vervolgens de betreffende teamindeling.


Nadere informatie over trainen in de nieuwe teamsamenstelling zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.


De trainingen worden na de zomervakantie hervat in de week van 26 augustus. We wensen u een heel goede zomer toe en tot in augustus!


 
10-6-2024 Algemeen